Konsulentoppdrag

Gjennom vår 50 års erfaring har vi opparbeidet markedets største kunnskap i vår bransje, og har gjort oss særdeles mange erfaringer om kvalitet, utførelse og viktigheten av at et bygg blir tettet korrekt.

Kontakt oss

Vi tar konsulentoppdrag, og utfører tredjepartsvurderinger, for byggherrer, forsikringsselskap, entreprenører og konsulentselskap

Vår grunnleggende visjon, og forretningsideen vi har bygget firmaet vårt opp på, er at vi skal tilby kvalitetsfuging, både når det gjelder materialer og utførelse. Dersom en fuge ikke blir lagt i takt med denne visjonen, kan det få store ringvirkninger for hele bygget. Det være eksempler som lekkasjer, fukt, råte og sopp, i tillegg til det estetiske og visuelle. Vi påtar oss konsulentoppdrag for både byggherrer og entreprenører, for å kontrollere om tettingen av bygget er korrekt utført, og dokumenterer dette i forhold til gjeldende regler og kravspesifikasjoner.

Kenneth Engebak | Daglig leder
 958 22 322